Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován

PÁTEK 31. KVĚTNA 2024

Psychologická péče v dětském věku
odborná garantka Mgr. Jana Ježková

Psychologická ambulance Dětské kliniky FN HK v systému péče o dětské pacienty (0–19 let)

Ježková J.

Nejčastější zakázky pediatrů pro psychodiagnostiku: poruchy řeči, zlobení, sebepoškozování. Aneb o významu symptomu

Šimáčková K.
Endokrinologie
odborná garantka MUDr. Ivana Kotvalová

Uzly ve štítné žláze u dětí a dospívajících

Kotvalová I.

Genetika nádorů štítné žlázy dětí a dospívajících

Bendlová B.

Hereditární nádorové syndromy – kazuistika

Dospělová P., Kotvalová I., Procyková K.
Aktuality v pediatrii

Infantilní hemangiomy v ordinaci dětského lékaře

Mališ J

Využitie synergie imunomodulácie a synbiotík v praxi

Kuniaková R., Pinček M.

Atopická dermatitida a možnosti léčby

Čelakovská J.
Vybrané kazuistiky z praxe
odborná garantka doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Fosfomycin v léčbě novorozenecké osteomyelitidy

Pokorná V.

Přes ztrátu k naději

Lecnarová R.

Holka nebo kluk – 2. příběh

Vyroubalová V.

Nemilé překvapení na závěr…

Klofátová A.
Dobrá rada do Vaší ordinace

Včasná léčba minimalizuje následky – osvětová kampaň pro Scheuermannovu chorobu

Řáha T.

Colostrum – koncentrovaná síla protilátek a patentovaná probiotika v praxi pediatra
(Přednáška podpořena společností Favea Plus a.s.)

Vagnerová H.
Alergologie a imunologie
odborná garantka MUDr. Dita Záveská

Urtikárie v dětském věku

Záveská D.

Běžný variabilní imunodeficit v dětském věku

Pellantová V.

Anafylaxe v dětském věku

Pech J.

SOBOTA 1. ČERVNA 2024

Je lékařské tajemství opravdu tajemstvím?
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Mezioborová spolupráce

Imunomodulans na dosah ruky

Herknerová M.

Akné v ordinaci praktického lékaře

Koudelka V.

Akutní ambulantní uroinfekce

Emmer J.

Hidradenitis suppurativa: klíč k diagnóze skrytého onemocnění

Arenbergerová M. (videopřednáška)
Spolupráce se ZZS: co se nám podařilo změnit v léčbě závažných úrazů?
MUDr. Anatolij Truhlář
Přímá perorální antikoagulancia u dětí a dospělých
odborná garantka PharmDr. Petra Rozsívalová

DOAC u pediatrické populace

Martanová S.

DOAC v praxi: nejčastější otázky hematologům

Pejková M. A.

Lékové interakce s DOAC, vybrané kazuistiky

Šorf A., Rozsívalová P.

Intoxikace DOAC u dětí a dospělých ve statistikách Toxikologického informačního střediska, vybrané kazuistiky

Běhounková M.
menuchevron-down